Login Form

LiveChat

Beautiful weather during an event.

Tango Series

This is probably one of the most versatile and advanced military simulated events available. Players have a wide range of opportunities in game. The Tango series has brought elements to airsoft like real air surveillance and recon, high speed rigid hull inflatable boats (RHIB), real combat diving and parachute jumping for players. Opportunities for the players have developed beyond expectations.

Tango is a hard core unforgiving military simulated event welcoming everyone to join. The Tango series offers players a wide range of difficulty level fractions, giving the opportunity for everyone to join the game at the players own chosen level. Experts have the option to bring their parachute or diving license to the Tango series and use it to conduct advanced multi level missions.

Tango is the first known game in the world using modern satellite features like Google Latitude. SSMG was the first within airsoft to develope and adopt this kind of warefare and apply it as an in game tactical instrument. 

The Tango series is a self feed game. Meaning that Tango is controlled by the events and outcome of operations and missions during the game. The players control totally the event. SSMG is always writing about the scenario in the past. Every new game continues where it was left off the last time.  Everything that the players do during the game will have affect in the future. This gives our players the unique opportunity to take part in an event that runs continuously. Where the players find themselves in a conflict that never ends and constantly facing new and challenging situations.

This has given players the ability to plan Tango games in advance with teams, tactics and equipment years ahead, giving the game a colorful development and its own heroes over time.

Operation Tango fractions:

 

ACCF
(Armed Civil and Criminal Forces)

Info

Uniformer

Övrigt

ACCF består endast av civila. Beväpnade civila har gått ihop med kriminella i en pakt för att återta vad som anses vara deras markområde och hem.

Mål
Att Störa fienden och försöka motverka trupputvecklingen i området. Huvudsakliga målet är att slå fienden.

ACCF har inga uniformsbegränsningar. Detta är den ända fraktionen som får använda sig av vilka uniformskombinationer som helst i syfte att vilseleda fienden och nå sina mål. Civila kläder får också användas.[Se spelregler för ACCF]

ACCF samarbetar med SWEFORCE lokalt. Detta var den första fraktionen som fick ta fångar på Tango serien.

Svårighetsgrad
●●●○○

NATO - SAS
(Special Air Service)

Info

Uniformer

Övrigt

SAS trupperna sätts in för att understödja NATO i arbetet. NATO finns i området för att bevaka egna intressen och tillgångar. SAS skall medverka till att återta kontrollen över hela området. De ansvarar direkt till Nato chefen. Men är underställda i samarbete med IWU enheterna.

Mål
Att slå mot fientliga anläggningar och trupper bakom fiendens linjer. Samt att aktivt jaga och slå andra specialförband i området, som t.ex. de Svenska Jägareförbanden.

DPM i woodlandfärger heluniform. Inget annat. DPM, woodland boonie hat. Woodland ansiktsmålning.

Vapen:

Moderna västerländska vapen.

Särskilda Krav:
För att söka till denna fraktion måste man ha giltigt Fallskärmscertifikat klass A.

Denna fraktion kräver att man har minst en mobiltelefon med intern eller extern GPS mottagare som fungerar ihop med Google Latitude. Man skall vara fullt införstådd och klar med hur Google Latitude fungerar och används i spelsammanhanget innan spelstart. SAS positionering skall ständigt vara aktuell för arrangör och IWU enheterna.

Denna fraktion har alltid särskild inryckning innan spelstart. Detaljer lämnas till anmälda.

Svårighetsgrad
● ● ● ● ●

S.A.S. Notera:
Det ställs ovanligt höga krav på deltagare inom denna fraktion. Du bör vara i god fysisk form för att klara av ett helt spel, du har god friluftsvana och goda kunskaper i egenhantering i extrema situationer. Du och din utrustning skall kunna klara av marin miljö i minst tre dygn. Krav på simkunnighet. Du skall klara av ytsim med full utrustning och fortfarande vara verksam efteråt. Du skall klara av att förflytta dig långa streckor till fots.


NATO - SEALs
(Sea Air Land)

SEALs

Info

Uniformer

Övrigt

SEAL trupperna sätts in för att understödja NATO i arbetet. NATO finns i området för att bevaka egna intressen och tillgångar. SEAL skall medverka till att återta kontrollen över hela området. De ansvarar direkt till Nato chefen. Men är underställda i samarbete med IWU enheterna.

Mål:
Att utföra sabotageuppgifter mot fientliga anläggningar i marin och övrig miljö, slå mot nyckelpersoner bakom fiendens linjer. Samt att aktivt söka strid med andra förband i området i syfte slå fienden.

Krav: 
Woodland uniform. Inget annat. Woodland boonie hat. Svarta handskar. Woodland ansiktsmålning.

Vapen:
Moderna västerländska vapen.

Särskilda Krav:
För att söka till denna fraktion måste man ha giltigt Dykarcertifikat. Du skall kunna dyka på begäran med kort varsel. 

Uppdrag förekommer som kräver dykning i spelet.
Kostnader förknippade kring dyksport står spelaren i denna fraktion för. Egen eller hyrd dykutrustning medtages till spelstart.
Dykning genomförs alltid enligt dyksportens regelverk. SSMG förbehåller sig rätten till att stryka moment, vid relevant anledning.

Certifikat krav:
*Enstjärnigt CMAS Dykarcertifikat eller likvärdigt med minst en dykning det senaste året.

För att söka till denna fraktion måste du minst uppfylla det ovanstående kravet.
Är det fler än sex stycken sökande till denna fraktion så kommer SSMG välja de mest erfarna dykare till fraktionen. Alltså dykare med tvåstjärniga eller trestjärniga dykarcertifikat prioriteras. 
OBS! Den mest erfarna dykaren är dykledare och ansvarar för att Oxybox - syrgas finns på plats. SSMG ansvarar för den ekonomiska kostnaden kring Oxybox.

Antal Platser:
Endast 6st platser i denna fraktion.

Omplacering möjligt:
Ja – till Natos huvudstyrkor.

Övrigt:
Denna fraktion kräver att man har minst en telefon med intern eller extern GPS mottagare som fungerar ihop med Google Latitude. Man skall vara fullt införstådd och klar med hur Google Latitude fungerar och används i spelsammanhanget innan spelstart. SEAL positionering skall ständigt vara aktuell för IWU enheterna.

Dubbel anmälan för denna fraktion. Både hemsida och mail. Maila oss om du är medlem i någon dykarklubb, när du dök sist osv. 

Denna fraktion har 
alltid särskild inryckning innan spelstart. Detaljer lämnas till anmälda.


Svårighetsgrad
● ● ● ● ●

SEALs Notera:
Det ställs ovanligt höga krav på deltagare inom denna fraktion. Du bör vara i god fysisk form för att klara av ett helt spel, du har god friluftsvana och goda kunskaper i egenhantering i extrema situationer. Du och din utrustning skall kunna klara av marin miljö i minst tre dygn. Krav på simkunnighet. Du skall klara av ytsim med full utrustning och fortfarande vara verksam efteråt. Du skall klara av att förflytta dig långa streckor till fots.

 

NATO - AAR
(Advanced Areal Rangers)

Info

Uniformer

Övrigt

AAR består av sammansatta internationella Natoförband som tjänstgör under en ledning. Dessa förband ansvarar för säkerheten i hela området. Detta är förband med tung beväpning och goda tillgångar.

KRAV: Skall kunna motstå fientliga trupper i minst sin egen storlek i defensiv position. 

ARBETSSÄTT:
Check points, patrullering, beredskap, skydd & försvar, jaktpatrull, eskort. Enligt rullande arbetsschema

 

UPPGIFT: Att försvara infrastrukturen i området (vägar och byggnader). Hindra fienden från att Ta terräng inom Natos område. Området skall försvaras med fast och rörlig spaning, sök och jaktpatruller samt check points i hela området.

BEREDDUPPGIFT: Slå fienden inom sitt eget område i syfte att hålla egen terräng eller om nödvändigt Ta terräng.

UNIFORM: Alla Natos uniformer. Kravet är att byxa och jacka är i samma kamoflage. Ex. Mar.Pat., DPM, Woodland, Digi.Cam., Flecktarn.

VAPEN: Alla västerländska vapen. Ingen Kalashnikovserie tillåtet. Här förespråkas granater, minor, M203, HMG, SAW och extra mag.

ÖVRIGT: Inga bilar tillåtna för denna fraktion. Endast ATV, Cykel tillåtet.

Svårighetsgrad: ●●●○○

NATO - IWU
(Internet Warfare Units) 

Info

Uniformer

Övrigt

IWU är en stationär enhet som ansvarar för förband ute i fält. IWU enheterna ansvarar direkt till NATO ledningen och är i grunden stationerade inom NSA. Deras huvudsakliga uppgift är att styra förband målinriktat. Under Operation Tango Latitude ansvarar de för LAV trupperna och ev. enskilda specialförband i fält.

Arbetssätt
IWU är stationerade inomhus. De arbetar med logistik, underrättelser och ordergivning elektroniskt. Plutonchefen leder IWU enheterna, varpå IWU verkställer plutonchefens ordrar och ansvarar för att de kommer ut till förband i fält. IWU är skyldig att underrätta Plut.C. kontinueligt med underrättelser om förbanden i fält. Alla händelser registerförs och avlämnas.

Under Operationer arbetar IWU enheterna med egna medtagna datorer (bärbar eller stationär). Någon form av portabel internetanslutning är ett krav. Alternativen som finns är:

- 3G Dongel,

- Mobil GPRS anslutning via telefon till dator,

- Kontantsurf

- Satellit internet

IWU Mjukvara
Användning av Google Latitude på en dator är ett krav (det är gratis från google). Det är vad som anväds under operationerna för att följa förbanden ute i fält via Google Maps. Mer info om hur Google Latitude fungerar hittar du här:
 http://www.youtube.com/watch?v=Q-Oq-9enE-k

Mobiltelefonen används separat som kommunikationsmedel mot trupper i fält.

Plutonchefen har ICE(In Case of Emergency) kuvert med ordrar ifall kommunikationen skulle fallera av någon anledning. Kuverten får endast brytas på plutonchefens order.

Datorn är IWU enheternas vapen i konflikten. De utnyttjar modern teknologi för att kartlägga fiendens varje steg med hjälp av satelliter och datorer. Alla strider, observationer och trupprörelser samlas in, utvärderas och rapporteras till högre chef. Allt detta för att ligga steget före fienden i kriget.

IWU ansvarar för sitt eget omedelbara närskydd. Natoförbanden är till för att försvara flygbasområdet, personalen och anläggningar i helhet. IWU enheterna räknas som kombatanter.

Uniform och vapen
Helsvart klädsel (militär eller civil) och blå armbindel på vänster arm är ett krav.

Tjänstevapen: Endast pistol

Svårighetsgrad ●●○○○

NATO - LAV
(Light Armoured Vehicles)

Info

Uniformer

Övrigt

LAV (Light Armoured Vehicles) är en enhet som består av lätt bepansrade fordon. Dessa enheter skyddar Natos yttre gränser mot en eventuell angripare och rör sig över stora ytor. LAV fungerar också som en RRF (Rapid Reaction Force) i syfte att snabbt kunna sättas in i strid som understöd för egna förband inom Nato. Alla markstrider rapporteras direkt till LAV enheterna från IWU centralen. LAV är obligerad att rapportera alla fientliga observationer och strider till IWU centralen. 

LAV är en fristående enhet som ansvarar till och styrs direkt av IWU. IWU är underställda Nato chefen.

Uppgift: 
Att försvara Natos yttre områden mot en angripare. Skydda Natos anläggningar och slå fientliga förband inom Natos område.

Beredduppgift 
Understöd övriga förband i syfte att medverka till återtagandet av Natos ockuperade områden. Samt beredd försvara särskilda områden.

Uniformer: 
Alla NATO kamouniformer.  
Tex: DPM, Flecktarn, Mar.pat. Ett krav är dock att både överdel och underdel av uniformen ska vara i samma kamo.
Undantag samma Kamo. i olika varianter tex. DPM jacka + DPM öken byxa.

Vapen: 
Moderna västerländska vapen. 

Särskilda Krav: 
För att söka till denna fraktion måste man ha med sig ett eget fordon eller ett fordon/lag som ingår i spelet. ATV eller cykel är inte tillåtet.

Övrigt: 
Denna fraktion kräver att man har minst en fordonsstationerad mobiltelefon eller dator med intern eller extern GPS mottagare som fungerar ihop med ditt Google Latitude konto. Fordonet skall ständigt vara online under spelet och föranmäld till IWU för tjänst innan verksamheten börjar. Man skall vara fullt införstådd och klar med hur Google Latitude fungerar och används i spelsammanhanget innan spelstart. LAV positionering skall ständigt vara aktuell för IWU enheterna. 

Dubbel anmälan för denna fraktion. Både hemsida och mail. Maila oss en bild av ditt spelfordon för utvärdering. Har du redan tidigare deltagit med ditt fordon på SSMGs spel behöver du inte anmäla ditt fordon för utvärdering. Anmälan gäller bara nya fordon. 

NATO trupperna ska ha utrustning som efterliknar riktiga förband. Dvs rätt vapen till rätt uniform 

Svårighetsgrad
 
●●○○○

SWEFORCE - KJ
(Kustjägare)

Info

Uniformer

Övrigt

De Svenska jägareförbanden opererar aktivt dygnet runt bakom fiendens linjer för att störa verksamheten och förbereda för ett återtagande av rikets territorium. 

Mål:

Att tillfoga fienden så pass mycket förluster både materiell och personalmässigt att verksamheten i området inte blir lönsam på något sätt.

Arbetssätt:
Arbete i marin miljö och bakom fiendens linjer.

Endast komplett M90. Krav på Amfibie Grön Basker stukad enligt Svensk standard. Stridsväst skall vara svart, grön eller M90.

Vapen:
Skall endast vara moderna västerländska vapen. 

Antal Platser:
28st platser i denna fraktion.

Omplacering möjligt:
Ja – till Sweforce huvudstyrkor.

Övrigt:
Inga fordon/snabbtransportmedel tillåtna. Förbandet jobbar ständigt bakom fiendens linjer. De är endast allierade med ACCF. 

Utrustning:
Tilldelade kanoter av arrangör. 

Arrangörens tips:
För denna fraktion rekommenderar vi: 
Waterproof weapon bags

Svårighetsgrad ●●●●●

KJ Notera:
Anmäl Dig/Er inte till denna fraktion om Ni inte är i god fysisk form, har god friluftsvana och goda kunskaper i egenhantering i svåra situationer. Du och din utrustning skall kunna klara av marin miljö i minst tre dygn. Krav på simkunnighet. Du skall klara av ytsim med full utrustning och fortfarande vara verksam efteråt (vid t.ex. en kanotvälta).

SWEFORCE - BAS.SÄK.
(Marina Bassäkerhetsförband)

Info

Uniformer

Övrigt

De Svenska bassäkerhetsförbanden opererar aktivt dygnet runt i kustnära och skärgårdsmiljö i mindre grupper. Förbandet jobbar aktivt med jakt och spaning i marin miljö. Grupperna använder sig av moderna RIB båtar för att täcka stora övervakningsytor.  

Mål:
Att hindra fientlig verksamhet i marina och kustnära miljöområden.

Arbetssätt
Säkrar eget område i marin miljö. Hindra fienden från att ta terräng. Moderna stridsbåtar används som patrullfordon. Patrullering och spaning på ögrupper samt kustnära miljö.

Endast komplett M90. Krav på Bashatt(boonie hat) M90 stukad enligt Svensk standard. Stridsväst skall vara svart, grön eller M90.

Inga landgående fordon/snabbtransportmedel tillåtna. Bassäk är allierade med ACCF. 


Vapen:
Skall endast vara moderna västerländska vapen. 

Omplacering möjligt:
Nej

Svårighetsgrad
●●●●○

BAS.SÄK. Notera:
Krav på simkunnighet och helt vattentäta kängor. Soldaten och all medtagen utrustning skall vara anpassad till marin miljö. Du skall kunna exponeras för vatten och forfarande vara verksam utan hinder genom ett helt spel.

SWEFORCE
(Svenska Jägareförband)

Info

Uniformer

Övrigt

De Svenska jägareförbanden opererar aktivt dygnet runt bakom fiendens linjer för att störa verksamheten och förbereda för ett återtagande av rikets territorium. 

Mål
Att tillfoga fienden så pass mycket förluster både materiell och personalmässigt att verksamheten i området inte blir lönsam på något sätt.

Arbetssätt
Operationer bakom fiendens linjer. Sabotageuppgifter, fördröjningsstrid, understöd, underrättelser, eldöverfall.

Endast komplett M90. Vapen skall endast vara moderna västerländska vapen.

Cykel, ATV och Bil är tillåtet. Förbandet jobbar ständigt bakom fiendens linjer. De är endast allierade med ACCF.

Omplacering möjligt:
Nej

Svårighetsgrad ●●●●○

EFAF
(Eastern Free Allied Forces)

Info

Uniformer

Övrigt

Anställtda PMC's och mercenarys bevakar sina intressen i området. Utlovade rikedomar i utbyte mot säkerhet och kontroll över hela området. Manskap har rekryterats både från Europa och Asien därav den varierande utrustningen.

Några utav världens bäst utrustande och tränade legosoldater jobbar i området. Dessa tungt beväpnade soldater patrullerar området.

De ryska trupperna är där för att bevaka Rysslands intressen i området. 

Moderna ryska uniformer. Får blandas så länge det ser "rätt" ut. Det är tillåtet att ha enfärgad gorka.

Vapen och utrustning Ska vara enligt modern rysk standard. Moderna AK serien eller liknande.

PMC skall ha utrustning och vapen som kan relateras till användning inom privata militära bolag. Alla Moderna västerländska vapen eller AK-serien tillåtet.

 

Östeuropeiska och balkanländerskall bära uniformer representerade enligt nationens kamoflage. Vapen skall vara relaterade till nationen som representeras eller Kalashnikovserien.

 

OD, Tan, Coyote brown, Brun, mm. Alla enfärgade uniformer förutom svart. Olika färger får blandas. Camobyxor är tillåtna. Diskreta civilplagg är tillåtna, dvs inga färger som sticker ut så som rött, gult mm

Trots att denna fraktion är ganska fri så ska viss militär standard följas. Inga gympaskor och övriga civila kläder såsom sportkläder. 

Bilar, ATV och cykel tillåtet. 

Svårgihetsgrad 
●●○○○, ●●●○○, ●●●●○