Login Form

LiveChat

SSMG

Särskilda Svenska Milsim Gruppen

Välkommen till SSMG
SSMG specialiserar sig inom Mil.Sim. arrangemang för airsoft.
Vi startade 2008 med att arrangera vårat första storspel och det första året fick vi över 1000 deltagare på tre spel. Blandat med internationella besökare från olika länder.

Mål

Att med egna medel förse airsoftsporten med milsim spel minst en gång om året. Samt att ständigt vidareutveckla verksamheten i syfte att främja sporten som helhet.

Syfte

SSMG skall medverka till att enskilda individer får engagera sig i fysiska aktiviteter i naturnära miljö. Folkhälsa i form av motion, kamratskap och gemenskap är huvudsyftet.
Individen skall också på ett säkert sätt kunna utföra airsoft som hobby under SSMG som
huvudarrangör.

Verksamheten

SSMG består av frivilliga medlemmar som på olika sätt skall bidra till att främja airsoftsporten inom Sverige. Medlemmarnas huvudsakliga uppgift är att bidra med kompetens till SSMG och airsoftvärlden för att målet för verksamheten skall kunna uppnås.

 

SSMG med/arrangörer

Vad är en medlem inom SSMG

SSMG är starkt beroende av sina medlemmar. Airsoftsporten är också beroende av kompetenta och engagerade medlemmar. Man kan inte veta och vara bra på allt. Därför är det viktigt för SSMG med driftiga, kunniga och initiativstarka personer för att vi alla inom sporten skall få berikad fritid. Detta har resulterat i att kraven på medarrangörer har sats högt. Man måste vara intresserad och tycka det är roligt att arrangera events för sina kamrater.

SSMG tittar och tar hänsyn till en rad viktiga punkter hos sina medarrangörer.

Detta är några utav följande punkter:

  • SSMG reflekterar på medlemmens bakgrund.
  • SSMG värdesätter medlemmens tidigare meriter. Kan vara vad som helst som är relevant.
  • SSMG tittar på vad medlemmen har gjort för airsoft världen tidigare.
  • SSMG värdesätter medlemmens framtida ambitioner.
  • Vad är det som gör att medlemmen är intresserad av SSMG.
  • SSMG tittar på vad medlemmen kan göra för SSMG och airsoft världen.
  • Mångfalden är viktig för SSMG. Att det finns medlemmar som kompletterar varandra kunskapsmässigt inom olika områden.

Vad arrangerar vi för event?

SSMG strävar efter att arrangera mil.sim. & mil.ex. event av hög kvalitet. Våra deltagare skall känna till att event som anordnas av SSMG symboliserar mil.sim. och/eller mil.ex. och inget annat om det inte tydligt framgår att annan simuleringsform gäller.

SSMG SEAL multi level koncept.

Sea, Air, Land är något vi tillämpar på våra event. Inslag av vattenrelaterade, luftburna och på land kombinerade moment är inget ovanligt. Riktiga flygplan, stridsbåtar och fordon är vanligt förekommande. Allt sammanfogat för att göra upplevelsen maximal för våra deltagare.
SSMGs unika multi level koncept finns till för att erbjuda alla våra deltagare något. Vi lämnar ingen utanför. Det skall finnas något för alla oavsett svårighetsgrad.

SSMGs definition av vad Militär Simulering (Mil.Sim.) är:

Att med lagliga medel förmedla en så realistisk militär upplevelse som möjligt. Mil.Sim. skall symbolisera dagsaktuell rekvisita och troliga konflikter i förhållande till dagens världsbild. Tidsintervallen skall ej spegla mer än plus-minus två år. Allt som är äldre än två år räknas till Historiska (retro, LARP) spel och allt som är daterat fram i tiden mer än två år räknas till (sci.fi.) framtidsspel.