Login Form

LiveChat

Denna annons gäller:
Stf. Plut C.
Plut C.
Stf. Komp C.
Komp. C.
Inom alla fraktioner.

Uppgift:
Du skall vara chef för den fraktionen du väljer att spela inom. Ledarskapsuppgiften ligger allt ifrån Plutonsnivå till Kompaninivå. Du skall samkoordinera och leda fraktionen från början till slut genom hela spelet. Som fraktionschef är du en strategiker, där du samkoordinerar dina resurser och tillgångar med de uppgifter kompaniet har på bästa möjliga sätt utefter de förutsättningar som ges.

 

Vem vi söker:
Personer med hög stresstålighet.
Snabbtänkta
Ordningsamma
Kunniga

Du bör klara av att ta beslut under stressade situationer med bristfällg sömn och energiintag. Att oväntade situationer kan uppstå skall vara en självklarhet för dig och bör ej ses som något konstigt. Ett problem bör du ej se som ett problem utan som ett bra tillfälle att agera.
Du skall snabbt kunna omvärdera ett beslut och göra något mer av situationen än förväntat.
Du skall tycka att det är bättre att fatta ett beslut än inget alls.
Du skall ej ha problem att fatta beslut med bristfällig information. Alla situationer i en konflikt är inte solklara, vilket kräver sin beslutsfattare och chef.
Du skall ständigt veta vad alla gör, när de gör det och varför de gör det.
Du skall vara allmänorienterad och veta lite om mycket istället för mycket om lite.
Du bör ej vara lättstött och ha svårt för att ta kritik.
Du skall kunna vara systematisk och samlad i alla lägen samt inge en ödmjuk och förtroendeingivande attityd.
Du skall vara insatt i arrangörens regelverk och deltagaröverenskommelser.
Du bör ha förståelse för det organisatoriska ledet både ur arrangörssynpunkt och det militär herarkiska ledet med början från stridspar.

Ansvar:
Evenemangen bygger i grunden på att alla deltagare i alla led följer vissa lagar och principer för att evenemanget skall bli fullbordat. Med början på en arrangör följt av fraktionschefer osv. Du skall ha förståelse för att evenemanget kräver viss översyn för att det skall fungera optimalt och se efter att dessa behov efterlevs.

Är du intresserad av att vara fraktionschef. Skicka in din ansökan via mail till SSMG och berätta lite mer om dig själv, dina tidigare erfarenheter och varför just du passar som fraktionschef.