Login Form

LiveChat

Beskrivning:
Kaptenen ansvarar för båt och sjösäkerheten på SSMGs evenemang. Trupper transporteras och patrullerar till sjöss.

Din uppgift:
Du är kapten och befälhavare ombord. Det du säger gäller på sjön. Du framför båt under evenemang och ansvarar för farkosten och sjösäkerheten. Allt runtomkringarbete sköts av dig, sjösättningar, släptransporter, ruttplanering, sjörek. osv. Andra uppgifter kan tillkomma när det inte finns sjöaktiviteter. Du är med på arrangörssidan och medverkar som biträdande arrangör.

Att biträda arrangör och få spelet att fortlöpa för deltagarna. För och efterarrangemang ingår. Du kommer vara insatt i teoretiska detaljer som exempelvis spelregler, spelupplägg, fraktioner osv. Lika så i praktiska detaljer. Du skall känna till vad som händer från början till slutet och kunna medverka på alla nivåer.
Du kommer deltaga i Lajv moment och möta deltagarna ute i fält både som arrangör och/eller medspelare.

Vi söker:
Du bör ha lätt för att lära dig nya saker, kunna anpassa dig snabbt till nya situationer och fungera väl under stress och press. Du bör kunna klara dig väl med bristfällig sömn under spelen.

Krav:
Du skall ha körkort i minst klass B.
Du skall ha tidigare sjövana och erfarenhet av att framföra båt.

Meriterande
Minst Fartygbefälsexamen klass VIII, Maskinbefälsexamen klass VIII , Handhavande Snabba Fartyg (skepparexamen, kustskeppare).

Är du intresserad av att medverka som båtförare? Skicka ett mail till oss med ämnet: Båtförare
Svara på följande frågor i mailet du skickar:
- Namn, ålder, bostadsort?
- Varför vill du deltaga som båtförare på SSMG evenemang?
- Vad gör dig lämplig till att biträda arrangör och deltagare som båtförare?
- Vad har du för tidigare erfarenheter från airsoft?
- Vad har du för andra kunskaper, egenskaper och meriter som du tror kan vara av vikt för deltagare och arrangör?
- Har du körkort och bil?
- Har du fartygsutbildning av något slag?