Login Form

LiveChat

F a l l s k ä r m s c e r t i f i k a t

Parachute

SSMG kan från och med 2011 erbjuda alla inom airsoft en tio dagars intensivkurs i fallskärmshoppning. SSMG erbjuder fallskärmskursen genom en Svensk fallskärmsklubb. Tiodagarskursen är särskilt avtalad för SSMGs fallskärmselever. 

Efter godkänd genomförd utbildning kommer du erhålla ett fallskärmscertifikat klass A. SSMG erhåller tio platser för fallskärmsutbildning varje år. För att utbildningen skall genomföras måste ett minimum antal av fem elever anmäla sig till utbildningen.

Utbildningen genomförs i April månad varje nytt kalenderår. Detta för att man skall hinna deltaga samma år med sitt certifikat på evenemang arrangerade av SSMG.

Efter genomförd utbildning kommer du kunna hoppa på SSMG evenemang och integrera dessa två fritidssysslor. SSMG har arbetat fram detta tillsammans med fallskärmssporten för att du som airsoftutövare och fallskärmshoppare skall maximalt kunna ta vara på det bästa av två världar och kombinera det till en enhet.

I airsoftsammanhang efter du erhållit ditt fallskärmscertifikat platsas du automatiskt in i de mest avancerade fraktionerna inom SSMG.

Anmäl dig eller din grupp till utbildningen längst ner.

Utbildningsinformation:
Detta ingår:
Teori cirka 35tim., kursboken "Hoppa Fallskärm", fallskärmsutrustning under utb. tiden, 24 fallskärmshopp, logi på kursplatsen, hopptidningen "Svensk Fallskärmssport", medlemskap i fallskärmsklubben, medlemskap i Svenska Fallskärmsförbundet, olycksfalls och ansvarsförsäkring, FAI licens.

Pris Fallskärmsutbildning: 8600 SEK
Pris läkarundersökning: 500 SEK

Ditt fallskärmscertifikat gäller även i länder som är anslutna till:
FAI (Fédération Aéronautique Internationale)

Anmäl Dig till Fallskärmsutbildningen här!
:::Länk till anmälningsformulär:::
Anmälda till fallskärmsutbildning i dag: 2 personer